DE IVASOver onze vereniging

L'AIAS

Sinds 1990 stelt de Internationale Vereniging Adolphe Sax zich tot doel een harmonieuze en coherente samenwerking te verzekeren tussen de verschillende initiatieven die hun inspiratie vinden in de figuur van Adolphe Sax.

Haar doelstellingen zijn:

 Concours International Adolphe Sax Dinant

Internationale Wedstrijd
Adolphe Sax

Het Internationale Wedstrijd Adolphe Sax, dat sinds 1994 om de vier jaar wordt georganiseerd, staat erkend als een van de meest prestigieuze klassieke saxofoonwedstrijden ter wereld.

 Sax & The City

Sax & The City

Een ludieke en muzikale wandeling door de stad Dinant, met haltes, plaatsen en kunstwerken ter ere van Adolphe Sax en zijn uitvinding.

 Dinant Saxophone événements

Gebeurtenissen

Mr Sax's zondagen, de Dag van de Harmonies, de Grote Saxofonisten Bijeenkomst...

 L'Association Internationale Adolphe Sax Missions

Andere activiteiten

Opdrachten voor werken, opnames, compositiewedstrijden, Concours voor jonge saxofonisten (van 1994 tot 2008), enz.

 

 

Haar doelstellingen zijn:

  • de saxofoon belichten in al zijn facetten en op alle gebieden waar hij een bron van inspiratie is;
  • door gevarieerde activiteiten iedereen aanspreken die dit instrument bespeelt, amateurs zowel als beroepsmusici;
  • het componeren van hedendaagse werken aanmoedigen om zo mee te werken aan de uitbreiding van het repertoire;
  • het begrip saxofoon koppelen aan Dinant, via een culturele inhoud het imago van de streek van Dinant herdefiniëren en zo een nieuwe impuls geven aan haar toeristische, economische en culturele ontwikkeling;
  • bijdragen tot de vernieuwing van de stad door het integreren van kunstwerken in speciaal daartoe heringerichte ruimtes (het huldemonument voor Adolphe Sax van de hand van Félix Roulin, het standbeeldbankje van Jean-Marie Mathot, Art on Sax, het Parcours van de Anamorfosen, …);
  • een gevarieerd programma voorstellen dat een nieuw publiek kan aanspreken, niet alleen tijdens, maar ook buiten het toeristisch seizoen;
  • van elk evenement een feest maken dat beloften voor de toekomst inhoudt en om een vervolg vraagt.

Naast de Internationale Wedstrijd Adolphe Sax, die om de vier jaar georganiseerd wordt, richt zij de Wedstrijd voor Jonge Saxofonisten, een Dag van de Harmonies, een Grote Samenkomst van Saxofonisten. De vereniging rondt haar werking af met compositieopdrachten en cd-opnames die betrekking hebben op deze verschillende evenementen, door het inrichten van compositiewedstrijden en de organisatie van talrijke eenmalige activiteiten.

De Internationale Vereniging Adolphe Sax bestaat uit vertegenwoordigers van de stad Dinant, de provincie Namen, de muziekacademie van Dinant, het Agence de Développement Local, de Action et Recherche Culturelles (ARC), het Cultureel Centrum van Dinant, het Muziekcomité, het Huis van het Middeleeuws Erfgoed in de Maasvallei, de Huis voor Toerisme Explore Meuse, het Syndicat d'Initiative en verschillende medewerkers.