ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDENALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij de Association Internationale Adolphe Sax (Dinant).

Voor de aankoop van tickets :

  • Het elektronische ticket of de voucher kan niet worden geruild of terugbetaald en kan niet worden geannuleerd, behalve in geval van annulering van de show/het concert of uitstel van inschrijving alleen.
  • Het is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag niet worden gereproduceerd. Bij controles aan de ingang van de evenementenlocatie kan om een geldig officieel identiteitsbewijs met foto worden gevraagd om de koper van de tickets te identificeren (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Dit gecodeerde ticket is alleen geldig voor de locatie, sessie, datum en tijd zoals hierboven aangegeven. In alle andere gevallen is dit ticket niet geldig.
  • We raden je aan om ten minste 15 minuten voor het begin van het evenement plaats te nemen. Toegang tot de locatie is 5 minuten voor het begin van het evenement niet gegarandeerd en er wordt geen restitutie verleend.
  • Als je je boeking online betaalt, wordt het elektronische ticket onmiddellijk naar je e-mailadres gestuurd. Als je per bankoverschrijving betaalt, sturen we het per e-mail naar je toe zodra we je betaling hebben ontvangen.


Bescherming van uw privacy

Wij maken er een erezaak van om de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, voornamelijk de Belgische wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (van kracht geworden op 25 mei 2018), bekend als de "AVGB-verordening". In het kader van de online aankoop van tickets worden bepaalde persoonsgegevens van u rechtstreeks verzameld door de betrokken organisator (verantwoordelijke voor de verwerking), waarvan u de contactgegevens onderaan deze pagina vindt. De persoonsgegevens die op deze manier worden verzameld, zijn de volgende: uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, geslacht, mobiele telefoonnummer, of u tot een bedrijf behoort, bedrijfsgegevens, betalings- en facturatiegegevens en boekingshistoriek. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, d.w.z. de aankoop van tickets. De organisator is ook van mening dat hij u informatie kan sturen over andere voorstellingen en evenementen (newsletter), voor zover dit beantwoordt aan zijn gerechtvaardigde belangen in de zin van voornoemde verordening. Met name met het oog op het opzetten van loyaliteitsprogramma's worden uw gegevens voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij u gebruik maakt van uw recht om vergeten te worden (zie hieronder). Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben we maatregelen getroffen die voldoen aan de meest recente ontwikkelingen op het gebied van IT-beveiligingsprotocollen. In het kader van de bescherming van uw privacy hebt u de volgende rechten:

  • recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;
  • het recht op rectificatie (als u constateert dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn) en wissing ("het recht om vergeten te worden")
  • het recht om beperking of stopzetting van de verwerking van uw gegevens te vragen;
  • het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (d.w.z. het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen);
  • het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing (toezending van informatie voor andere evenementen (newsletter, enz.)).

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@sax-dinant.be. In geval van een probleem kunt u ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tot slot zullen we u op de hoogte houden van elke substantiële wijziging in ons privacybeleid zoals hierboven beschreven.